GPBV-Installatie Fiche

Ingedeelde Inrichting Of Activiteit
GPBV-installatie

Ingedeelde Inrichting Of Activiteit

Naam
TotalEnergies Refinery Antwerp

GPBV-installatie

Naam
TotalEnergies Refinery Antwerp
GPBV-code
BE.VL.000000188.INSTALLATION
Belangrijkste Bref
Refining of Mineral Oil and Gas
Bevoegde Overheid
ANTWERPEN
Status
ACTIEF
Omgevingsloket Inrichtingsnummer
20171012-0015
Adres
Scheldelaan 16, 2030 Antwerpen

Inrichtingen Of Activiteiten

Rubriek Inrichting of activiteit Capaciteit Hoofdactiviteit
43.3.2° - 50 MW of meer Stookinstallaties, gasturbines en warmtewisselaars met een totaal vermogen van 2.954,1 MW. 2954.1 MW Nee
20.1.2. - Het raffineren van ruwe aardolie Olieraffinaderij voor ruwe aardolie met een maximale verwerkingscapaciteit van ruwe aardolie van 20.500.000 ton/jaar en met een totaal geïnstalleerd vermogen van 1.109.137 kW (waarvan 2x 6.319 kW vergund tot 14/04/2024). En een tijdelijke losinstallatie van aardolie via vrachtwagens in 4 containers met een tijdelijke opslag van 250 ton aardolie (17.2.2/34) met 4 lospompen met een totaal vermogen van 80 kW (20.1.2) en een dieselgenerator van 100 kW voor elektriciteitsproductie voor de losinstallatie (31.1.3) en dit voor een termijn tot en met 31 december 2023. 20500000 t/jaar Ja
7.11.1°a) - eenvoudige koolwaterstoffen Naftakraakinstallatie (eenheid 91: 7.000 ton nafta/dag, 2.555.000 ton/jaar). 2555000 t/jaar Nee

Vergunningsbesluiten